Hunting Travel > Polska

Menu Filter

Polowania w PolsceBiuro polowań Pawlikowski Hunting Travel posiada ofertę charakteryzującą się dużą różnorodnością form i metod polowań. Największą popularnością cieszą się polowania zbiorowe na zwierzynę grubą, to jest: dziki, jelenie, daniele i sarny oraz na zwierzynę drobną, taką jak drapieżniki, ptaki łowne (gęsi, kaczki i bażanty), czy zające. Wśród form polowań zbiorowych oferowanych przez nasze biuro znajdują się zarówno klasyczne polowania na zwierzynę grubą z psami i naganką, jak i polowania zbiorowe z ambon. Polowania na zwierzynę drobną to również klasyczne polowania z naganką, m. in. w przypadku polowań na zające, ale też polowania z psami na ptactwo i drapieżniki. W ofercie polowań zbiorowych na drapieżniki posiadamy polowania z norowcami na stogach.

Nasza firma posiada również dużą gamę polowań indywidualnych, z których szczególnie polecamy polowania na kozły sarny, na które polujemy dwoma metodami. W maju i czerwcu polecamy polowanie na kozły sarny z podchodu, natomiast na przełomie lipca i sierpnia, w czasie okresu godowego saren, organizujemy polowania metodą wabienia, od której specjalistą jest właściciel biura Sławomir Pawlikowski. Organizujemy również polowania indywidualne na jelenie byki w okresie pory godowej, czyli tak zwanego rykowiska. W trakcie tych polowań również podstawową metodą polowań jest metoda wabienia jeleni byków. W późniejszym okresie sezonu polowanie na jelenie byki może odbywać się metodą tropienia, bądź z podchodu. Miłośników indywidualnych polowań na zwierzynę drobną zapraszamy na polowania metodą wabienia na drapieżniki, kaczki i gęsi, a także na polowania z psami na bażanty i kuropatwy.

W ramach promocji firmy dla wszystkich grup myśliwych a także dla myśliwych indywidualnych przygotowaliśmy darmowe kursy wabienia zwierzyny prowadzone przez właściciela firmy Sławomira Pawlikowskiego. Teren działania firmy to zarówno nizinna jak i górzysta część Polski. Terminy, jak i samą lokalizację polowania dobieramy uwzględniając preferencje naszych Klientów.