Hunting Travel > Białoruś

Menu Filter

Polowania na BiałorusiBiuro polowań od początku swojej działalności organizuje polowania na terenie Republiki Białoruskiej. Przede wszystkim specjalizujemy się w organizacji wiosennych polowań na głuszce i cietrzewie oraz polowań na byki łosie w okresie pory godowej czyli „bukowiska”. Teren Republiki Białoruskiej to wspaniały dziewiczy teren, od czasu do czasu przecinany dużymi obszarami rolnymi.

Trzeba dodać, że Białoruś to kraj dość specyficzny pod względem gęstości zaludnienia. Większość mieszkańców zamieszkuje największe ośrodki miejskie, w tym stolicę kraju Mińsk, w którym żyje ponad 20 % mieszkańców kraju. Reszta kraju to piękne lasy, bagna, jeziora i rzeki. Oprócz polowań na głuszce i cietrzewie, wiosną możemy zapolować na słonki, kaczory kaczki krzyżówki oraz dzikie gęsi podczas przelotów na lęgowiska. Od początku września organizujemy polowania na byki łosie. Waga pozyskiwanych trofeów waha się od 6 do11 kg w przypadku formy badylarza i od 8 do 16 kg w przypadku łopatacza. Największe trofeum miało do tej pory 22 kg wagi brutto.

Na łosie byki polujemy metodą wabienia w okresie pory godowej, natomiast od października do połowy grudnia polujemy z psami (łajkami) również na samice łosi (klępy) i młode, czyli łoszaki. W zimie organizujemy polowania na wilki. Ten rodzaj polowań obejmuje polowania indywidualne metodą wabienia lub na nęcisku oraz polowania zbiorowe na tropione wilki z fladrami.

W ofercie naszego biura znajduje się również ciekawa i zanikająca już metoda polowań na zające bielaki i zające szaraki z gończymi. Jest to niezapomniana myśliwska przygoda, zwłaszcza w przepięknej zimowej aurze.